Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

PRIMERA COBRANÇA DE L'ANY 2019

La primera cobrança de l'any 2019 comença el 27 de febrer i finalitza el 29 d'abril. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 de març.

Per a domiciliar un rebut, hi ha dues opcions:

- a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL: https://ov.oagrtl.cat/ 

- trucar al telèfon gratuït 900 354 136, del 4 de març al 8 d'abril, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí.

La data de càrrec d'aquests nous rebuts domiciliats és el 12 d'abril.

Recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: ww.oagrtl.net on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

subvencionades les actuacions portades a terme als camins municipals amb la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, per import de 5.538 €.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

S'han publicat les bases i la convocatòria per sol.licitar subvencions per a reforma interior d'habitatges per a persones grans. (Us adjunto els arxius) i el link és el següent_

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  

El termini màxim de presentació és el 28-6-2019. 

Una diferència important respecte els anys anteriors, és que enguany no es contempla la possibilitat de que sigui l'Agència de l'Habitatge qui faci les obres i s'encarregui dels tràmits, per tant ha de ser a càrrec dels particulars, que desprès hauran de justificar la despesa mitjançant factures i pagaments i més endavant cobraran l'ajut.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

Persones beneficiàries:

 • Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.
 • Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

 • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
 • L'ús d'aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l'empresa comercial.
 • L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

 • La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris
 • L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
 • La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”

 • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).

Requisits: Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

 • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
 • En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Àmbit 3:

 • Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 e

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

  La Diputació de Lleida col·labora en les despeses que té aquesta corporació en concepte de “Programa per a la promoció d’hàbits saludables per l’any 2018” per import de 6.500 €.

 

 

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

 

L’Ajuntament d’Anglesola va inaugurar divendres la millora duta a terme en els últims mesos a la principal entrada del municipi, que han batejat com el jardí de la muralla. Un dels elements més significatius és un banc en homenatge als donants de sang. L’alcaldessa, Carme Miró, va explicar que aquest banc pretén agrair l’altruisme i la generositat de totes aquelles persones que amb la seva sang contribueixen a salvar vides. Una de les protagonistes de l’acte va ser Angeleta Orpella, veïna d’Anglesola i vicepresidenta de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell. Orpella té una dilatada trajectòria com a donant de sang, gairebé mig segle, i va ser una de les primeres voluntàries de la província en captar nous donants. De fet, és la Geganta de la Sang. També va participar-hi el Sr. Postu, que va presentar el seu segon llibre Soc més de l’oest.

L’actuació a l’entrada principal d’Anglesola s’ha centrat en condicionar i millora la zona coneguda com el bosquet de la muralla, on l’Ajuntament ha replantat nous arbres, arbusts, plantes i flors alhora que s’ha construït una escala i ha habilitat un espai de descans enmig de la natura. A la part baixa de la muralla, alumnes de l’EASD Ondara de Tàrrega van dissenyar un mural relacionat amb elements del paisatge i del poble d’Anglesola. L’actuació ha costat uns 35.000 euros i ha estat finançada per la Diputació de Lleida.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

 

L’artista d’Anglesola David Escribà, amb l’ajuda del regidor Enric Valls, ha treballat aquest estiu en la confecció d’un mural de grans dimensions que presidirà el nou pati de l’escola Santa Creu d’Anglesola, que es va estrenar el mes de desembre passat. Valls va dir que el mural ocupa una superfície de 120 metres quadrats i va destacar que han estat treballant amb l’obra durant les tardes d’aquest mes d’agost.

Per la seva banda, l’artista Escribà va explicar que el mural “representa l’esperit entremaliat” dels nens combinant fauna autòctona com conills, mussols, serps i senglars amb el vessant didàctic de l’escola.

Text: Laia Pedrós Castany

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Tercera cobrança 2019
La tercera cobrança del 2019 comença el 20 de setembre i finalitza el 20 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 31d'octubre.
Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 de l'1 al 25 d'octubre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)
El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 31 d'octubre.
També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

S'ADJUNTA LES BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES POSSIBLES VACANTS EN ELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT, PER CAUSA DE BAIXES LABORALS O D’ ALTRES SITUACIONS ADMINISTRATIVES CORRESPONENTS

Bases

Fitxers adjunts

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Certificat de professionalitat de Socorrisme a instal·lacions aquàtiques. És un curs acreditat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, homologable i vàlid a nivell Europeu. Aquests certificat habilita per treballar a tot tipus de piscines, parcs i  instal·lacions aquàtiques . 

 • Temporalització:      9:00hs a 13:00hs de dilluns a divendres.
 • Els mòduls són els següents:

Mòdul Certificat

H. CP

Unitats Formatives

Hores

MF0269_2. Natació

120

UF0907:Habilitats i destreses bàsiques al mitjà aquàtic

  40

UF0908:Tècniques especifiques de nedar al mitjà aquàtic

  80

MF1082_2:Prevenció d’accidents a instal·lacions aquàtiques

  40

 

  60

MF183_2:Rescat d’accidentats a instal·lacions aquàtiques

  90

 

  90

MF0272_2:Primers auxilis

  40

 

  40

MP0187: Mòdul de practiques professionals no laborals

  80

 

 

Durada hores totals del CP

370

                                       Durada hores mòduls formatius

290

                               *Els mòduls ombrejats són transversals, és a dir comuns amb les altres especialitats aquàtiques de la mateixa família.

 • El preu finaldel curs són 968€, amb possibilitat de fraccionar els pagaments en  4 quotes + matricula, pagament mensual, sense interessos .

-          Matricula : 400€

-          Quotes: 142€ x 4. Pagament entre l’1 i el 8 de cada més.

o   Fotocopia DNI

o   Copia compulsada de l'ESO o titulació superior. La pots fer a l'Institut o bé a l'oficina de treball. Una altra opció és portar-nos l’original i la copia (nosaltres te la compulsem)

o   Certificat mèdic ( al moment que es confirmi la matricula des del centre formatiu)

 • Prova de nivell de piscina bàsica. La qual, consisteix en flotaments (bàsics), apnea( elemental) i nado. Nado:

-    100m crol=         1min 40seg
-    50m braça=        1min
-    50m esquena=   1min

  

Respecte a la inscripció al curs:

En  primer lloc realitzar la preinscripció online al següent enllaç:

 http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=528922

-          Un cop realitzada la preinscripció ens feu arribar la següent documentació:

o   Fotocopia del DNI

o   Fotocopia compulsada de la titulació (mínim ESO o equivalent)

o   Certificat Mèdic (sense pressa, el necessitarem abans d’encetar el curs i entrar a la piscina)

 -          Per altra banda, per reservar la plaça en el curs, heu de realitzar un pagament previ en concepte de reserva de plaçà per l’ import de 400 euros al número de compte que detallem a continuació:

**Important** posar en concepte de la transferència: “nom i  cognoms de la persona + CP Socorrisme Instal·lacions”

La Caixa

ES40 2100 0808 1402 0061 3456

 Dades a tenir en compte:

 • Un cop realitzat el pagament, has d’enviar-nos el comprovant via e-mail a l’adreça: Cristina.sanchez@creuroja..org

En el cas que el curso finalment no arribés a realitzar-se, es retornarà l’ import ingressat en concepte de reserva.

 • El preu total del curso es de 989 euros

 Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cristina Sanchez Torrego

Responsable Formació Reglada

Àmbit de Voluntariat i Formació

Creu Roja a Catalunya

C/ Joan d'Àustria nº120-124

08018 Barcelona

Tel. 93. 300. 65. 65

 Ext.30255

www.creuroja.org  / www.cruzroja.es  902 22 22 92

Document Actions