24° / 10° Intervals de núvols

ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ANGLESOLA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE GESTIÓ MUNICIPAL

L'Ajuntament d'Anglesola ha rebut un ajut económic atorgat pel Patronat de Promoció econòmica per la redacció de projecte de promoció turística de gestió municipal per import de 4.646,40€.

DILLUNS 13 MAIG 2024