35° / 18° Poc tapat

Edicte aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2021 i següents