PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL , ANUALITAT 2017

subvencionades les actuacions portades a terme als camins municipals amb la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, per import de 5.538 €.

DIMARTS 30 ABRIL 2019

Document Actions