31° / 14° Núvols

TERCERA COBRANÇA 2020

La tercera cobrança del 2020 comença el 14 d'octubre i finalitza el 15 de desembre.

DIMARTS 13 OCTUBRE 2020

Tercera cobrança 2020


La tercera cobrança del 2020 comença el 14 d'octubre i finalitza el 15 de desembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de tracció mecànica de Salàs de Pallars i Alàs i Cerc
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 4 de novembre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del 16 d'octubre al 2 de novembre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí).

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 4 de novembre.

També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: ww.oagrtl.net, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel.lari d'IBI Rústica


Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.