15° / 4° Poc tapat

Ordenança fiscal núm. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE CENTRE DE DIA