24° / 10° Intervals de núvols

Ordenança Fiscal núm.12

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS AL SÒL, SUBSÒL O VOLADA DE LES VIES PÙBLIQUES A FAVOR D'EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT.

application/pdf 12.pdf — 935 KB