15° / 4° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS