31° / 14° Núvols

Ordenança Fiscal núm. 20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS