Ordenança Fiscal núm.28

REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DEL TERME MUNICIPAL D'ANGLESOLA

Document Actions