31° / 14° Núvols

Ordenança Fiscal núm.4

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS