15° / 4° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm.4

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS