15° / 4° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm.7

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES