35° / 18° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm.35

REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ