23° / 10° Clar

Ordenança Fiscal núm.15

TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA