31° / 16° Intervals de núvols

Ordenança Fiscal núm.10

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Document Actions