35° / 18° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm.31_A

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS O SOLARS