En xifres

Extensió en km2 24
Altitud 335
Habitants(2017) 1.324
Capital de comarca Tàrrega (distància: 5,3 km.)
Distància a Lleida en km 44

Web de la estadística oficial de Catalunya: idescat

Anglesola

Codi
250273
Comarca
Urgell
Població
1.356
Superfície
23,53
Densitat
57,6
Altitud
335

Superfície (km²)

Municipi
23,53
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
57,6
Comarca
64,3
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
686
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
670
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.356
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
224
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
818
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
240
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
74
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.356
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
106
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
436
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
111
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
686
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
118
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
382
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
129
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
670
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.119
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
68
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
169
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.356
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.186
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
170
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.356
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
590
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
96
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
686
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
596
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
74
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
670
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
26
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
39
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
245
Comarca
6.290
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
51
Comarca
80,3
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
145
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
163
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
9
Comarca
308
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
10
Comarca
226
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
232
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
20
Comarca
458
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
89
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
0
Comarca
188
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
9
Comarca
67
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
255
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
448
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
222
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
8
Comarca
362
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
448
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
145
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
11,21
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-3,17
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
14,38
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.312
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.193
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.156
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
827
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.346
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
10
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25,3
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,3
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
19,4
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.023
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
77,2
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
978
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
976
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
64,9
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
53,6
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.014
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
574
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
134
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
708
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
656
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.160
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
325
Comarca
9.103
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
234
Comarca
6.895
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
559
Comarca
15.998
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
584
Comarca
16.830
Catalunya
3.613.910

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
8
Comarca
256
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
287
Comarca
3.228
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
654
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
255
Comarca
6.339
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
605
Comarca
10.477
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
31
Comarca
720
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
11
Comarca
309
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
398
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
82
Comarca
1.843
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
144
Comarca
3.270
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
418
Comarca
6.742
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
187
Comarca
2.306
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.429
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
605
Comarca
10.477
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
60
Comarca
1.281
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
355
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
849,54
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
157
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
148
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
305
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
12,4
Comarca
217
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
9,2
Comarca
262,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,8
Comarca
129,3
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
34,2
Comarca
1.152,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
3,1
Comarca
131,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
61,8
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
28,8
Comarca
790,3
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
33
Comarca
1.102,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
61,8
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
538
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
110
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
120
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
768
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
424
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
64
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
538
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
225
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
173
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
538
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
21.289
Comarca
544.202
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,7
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
86,1
Comarca
81,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.072
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
54.841,4
Comarca
35.928,7
Catalunya
70.691,4

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
274,2
Comarca
326,8
Catalunya
500,7

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.107
Comarca
19.092
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.102
Comarca
5.119
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.200
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
48
Comarca
2.472
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.248
Comarca
46.047
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
3.687
Comarca
34.994
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
483
Comarca
4.487
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
28
Comarca
2.832
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.245
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
4.200
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
5
Comarca
71
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
135
Comarca
2.071
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
140
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
121
Comarca
1.708
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
19
Comarca
434
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
140
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
165
Comarca
11.752
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
5.095
Comarca
15.080
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
11
Comarca
1.165
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
8.635
Comarca
366.576
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
72.204
Comarca
2.096.676
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
7.112
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
90
Comarca
234
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
383
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
282
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
981
Comarca
20.959
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
143
Comarca
2.599
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
445
Comarca
6.020
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
113
Comarca
1.387
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.682
Comarca
30.965
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,47
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,3
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
6
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
392,23
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions